Život je dar

Život je dar? Souhlasíte? Pojďme dál. Vše co se nám v životě stane se nakonec projeví jako dobré. Ač to nejprve vypadá jako úplná katastrofa. Souhlasíme?

Berme všechno v životě jako dar. Jdeme životem aniž bychom tušili co se v příští minutě přihodí. Co uvidíme, koho potkáme, jaká myšlenka nás napadne. Stále se zaobíráme svojí minulostí, co jsme měli nebo naopak neměli udělat... ale to co se stalo a jak se to stalo ovlivnilo naši přítomnost a ovlivní naši budoucnost. Stejně jako jsme zahleděni na naši minulost se stále zabýváme i svou budoucností. Není to vždy špatně. Ale zkusme se také více dívat na přítomnost. Vždyť právě tento okamžik, tady a teď, to už je v další vteřině minulost. A už nikdy v životě se tato chvíle nebude opakovat. Je jedině teď! Užijme si ji, nadechněme se zhluboka a buďme. Jenom buďme. Buďme odpovědní a přijímající. Podívejme se kolem sebe a pořádně si prohlédněme prostor kolem. Uvědomme si jak se právě teď cítíme ve svém těle. Jak se cítí moje ruce, jak se cítí moje nohy, jak se cítí moje hlava, jak se cítí moje srdce, jak se cítí moje duše? Nemysleme na nic co bylo, ani na nic z toho co bude. Nic z toho nemůžeme ovlivnit. Jediné co můžeme ovlivnit je tady a teď a tím pak můžeme ovlivňovat naši budoucnost. Ale teď je jen tento přítomný okamžik! To je ten dar. Právě v této chvíli cítíme život jako opravdový dar.