Nevzdávej se!

Bojuj! Nevzdávej se! Ty jsi přeci bojovník! Ty jsi přeci válečník co nevzdává, nikdy a nic! Ty se nesmíš vzdát! Vždyť je to cesta srdce! Ta se neopouští, na té se vytrvá!

Jsem bojovník! Jsem válečník! Moje štěstí a láska není závislá na ostatních! Já ji nabízím. Nechceš? Tvoje věc. Vezme někdo jiný! Já jsem láska! Já jsem!

Jsi bojovník světla. Musíš prozářit temnotu! Jedině TY máš zodpovědnost za svůj život. Ani partner, ani rodiče, šéf nebo kamarádi. Jedině TY jsi za něj zodpovědný! Tak tu zodpovědnost nedávej nikomu jinému.